ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
18 ธ.ค. 2561 เปิดธนาคารโรงเรียนวัดมโนรม
รูปเพิ่มเติม facebook/Manorom.Sriracha
   วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายสัญชัย  ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม 
เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนวัดมโนรม โดยธนาคารโรงเรียนวัดมโนรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเหมือนจริง ในรูปแบบ
ของสถาบันทางการเงินให้กับนักเรียน และพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,13:46   อ่าน 122 ครั้ง