ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจริง
โรงเรียนวัดมโนรม โดยการบริหารงานของท่านผอ.สัญชัย ฉลาดคิด ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีการจัดพื้นที่ในการเว้นระยะห่าง มีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จุดลงทะเบียนสำหรับผู้มาติดต่อภายในโรงเรียน มีการปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร อาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการนำบุตรหลานของท่านมาเข้ารับการศึกษาภายในโรงเรียนวัดมโนรมของเราครับ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,22:13   อ่าน 147 ครั้ง