ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3) 13 พ.ย. 63
โรงเรียนวัดมโนรมได้รับรางวัล​ " ดาวกระจาย" ผลการทดสอบ​ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562​ (อ่าน 7) 07 พ.ย. 63
โรงเรียนวัดมโนรมได้รับเกียรติบัตรการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปีสถานศึกษาขนาดใหญ่​ ระดั (อ่าน 5) 07 พ.ย. 63
โรงเรียนวัดมโนรมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอนวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มี ผลการปฏิบ (อ่าน 7) 07 พ.ย. 63
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต่เกษียณอายุราชการแด่ครูสุชาดา กลิ่นใจ ในงาน"อำลาชุดสีกากี หกสิบปี๋แล้วเน้อจ้า (อ่าน 11) 22 ก.ย. 63
​ กองสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบัง ได้เข้ามาตรวจสุขภาวะส้วมระดับมัธยม​ (อ่าน 20) 15 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บำรุง)​ ได้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก (อ่าน 94) 11 ก.ย. 63
ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียรู้บูรณาการทักษะชีวิต​ ประจำปี​ 2563​ ระดับเขตตรวจราชการ​ (Cluste (อ่าน 46) 02 ก.ย. 63
จิตอาสาเพื่อน้องในชุมชน บริษัท ไทเท๊กซ์ เอเชีย จำกัด ได้มาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี โดมบริเวณหน้าโรงเรียน (อ่าน 114) 29 ส.ค. 63
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 14) 26 ส.ค. 63
การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย (อ่าน 4) 25 ส.ค. 63
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และสุขภาวะของผู้เรียนในสถาน (อ่าน 18) 25 ส.ค. 63
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 113) 25 ส.ค. 63
การประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก (อ่าน 23) 25 ส.ค. 63
การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 13) 25 ส.ค. 63
ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต​ ประจำปี​ 2563 (อ่าน 117) 16 ส.ค. 63
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2563 (อ่าน 79) 16 ส.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 212) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวัดมโนรม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 230) 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดมโนรม มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันเปิดภาคเรียน (อ่าน 201) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นม.1 ปี กศ.63 โรงเรียนวัดมโนรม (อ่าน 243) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นม.1 ปี กศ.63 (อ่าน 374) 22 พ.ค. 63
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึ (อ่าน 223) 14 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี่คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 413) 16 เม.ย. 63
ระเบียบโรงเรียนวัดมโนรม (อ่าน 208) 30 มี.ค. 63
MOUโครงการสถานศึกษาสีขาว (อ่าน 377) 10 ก.ค. 62
Best Practice โรงเรียนสีขาว (อ่าน 417) 10 ก.ค. 62
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว โรงเรียนวัดมโนรม (อ่าน 343) 10 ก.ค. 62
ระเบียบเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนวัดมโนรม (อ่าน 885) 05 พ.ค. 62
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (กรณีรับย้าย) (อ่าน 519) 03 พ.ค. 62
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ 2561 (อ่าน 468) 06 ก.พ. 62
สรุปผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 555) 20 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา (อ่าน 24) 19 มี.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาโรงเรียนวัดมโนรม (อ่าน 806) 05 มี.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 729) 20 ก.พ. 61
Best Practice โรงเรียนสีขาว (อ่าน 5085) 12 ก.พ. 61
สรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว (อ่าน 2722) 12 ก.พ. 61
สรุปผลการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออก (อ่าน 673) 20 ก.ย. 60
บริการฝากข้อความออนไลน์ (Live Chat) (อ่าน 1083) 16 ธ.ค. 58
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการของโรงเรียน (อ่าน 1426) 04 ก.ย. 57