ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสม้ครนักเรียนเพิ่มเติม (อ่าน 6) 28 เม.ย. 64
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (อ่าน 12) 22 เม.ย. 64
ผลการคัดเลือกโรงเรียนวัดมโนรม​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 1​ ผลงานเชิงนวัตกรรม​ ด้านส่งเสริมสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่​ 6​ ของสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ (อ่าน 10) 22 เม.ย. 64
นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ แลกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยควา (อ่าน 11) 13 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที (อ่าน 14) 05 มี.ค. 64
มอบทีวีและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 24) 20 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดมโนรม ร่วมกิจกรรม (อ่าน 34) 20 ก.พ. 64
นำกระเช้าของขวัญถวายแด่พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม​ อนีโฆ)​ เจ้าอาวาสวัดมโนรม​ เนื่องในวันปีใหม่และวัน (อ่าน 36) 20 ก.พ. 64
ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องโรคไวรัสโคโรนาก่อนเปิดเรียนในวันที่1ก.พ64​ (อ่าน 27) 20 ก.พ. 64
ทางคณะกรรมการสถานศึกษาปละคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดมโนรมได้จัดทำโครงการปันสุขจากโรคโควิดแจกข้าวสาร (อ่าน 21) 20 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4) 11 ก.พ. 64
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 จากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ( (อ่าน 33) 03 ก.พ. 64
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564​ นายสัญชัย ฉลาดคิด​ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ ข้าราชการครู จำนวน 2 ท่า (อ่าน 24) 02 ก.พ. 64
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ท่านผู้อำนวยการนายสัญชัย ฉลาดคิด พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหา (อ่าน 17) 21 ม.ค. 64
โรงเรียนวัดมโนรม ได้จัดทำนวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลกด้วยระบบ Auto spray (อ่าน 22) 21 ม.ค. 64
วันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดมโนรม จำนวน 4,00 (อ่าน 18) 19 ม.ค. 64
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมโนรม ได้รับเกียรติบัตร (อ่าน 32) 15 ม.ค. 64
ในวันที่​ 8​ มกราคม 2564​ นายลิขิต​ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร (อ่าน 6) 08 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ​ วันที่​ 4-10ม.ค.64 (อ่าน 152) 02 ม.ค. 64
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 12) 25 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าใหม่ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 19) 01 ธ.ค. 63
โรงเรียนวัดมโนรมได้รับรางวัล​ " ดาวกระจาย" ผลการทดสอบ​ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562​ (อ่าน 30) 07 พ.ย. 63
โรงเรียนวัดมโนรมได้รับเกียรติบัตรการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปีสถานศึกษาขนาดใหญ่​ ระดั (อ่าน 38) 07 พ.ย. 63
โรงเรียนวัดมโนรมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอนวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มี ผลการปฏิบ (อ่าน 44) 07 พ.ย. 63
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต่เกษียณอายุราชการแด่ครูสุชาดา กลิ่นใจ ในงาน"อำลาชุดสีกากี หกสิบปี๋แล้วเน้อจ้า (อ่าน 27) 22 ก.ย. 63
​ กองสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบัง ได้เข้ามาตรวจสุขภาวะส้วมระดับมัธยม​ (อ่าน 42) 15 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บำรุง)​ ได้มาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก (อ่าน 235) 11 ก.ย. 63
ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียรู้บูรณาการทักษะชีวิต​ ประจำปี​ 2563​ ระดับเขตตรวจราชการ​ (Cluste (อ่าน 73) 02 ก.ย. 63
จิตอาสาเพื่อน้องในชุมชน บริษัท ไทเท๊กซ์ เอเชีย จำกัด ได้มาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี โดมบริเวณหน้าโรงเรียน (อ่าน 245) 29 ส.ค. 63
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 38) 26 ส.ค. 63
การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย (อ่าน 60) 25 ส.ค. 63
การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการศึกษาทางไกล และสุขภาวะของผู้เรียนในสถาน (อ่าน 39) 25 ส.ค. 63
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 399) 25 ส.ค. 63
การประเมินโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก (อ่าน 38) 25 ส.ค. 63
การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 29) 25 ส.ค. 63
ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต​ ประจำปี​ 2563 (อ่าน 363) 16 ส.ค. 63
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน​ ประจำปี​ 2563 (อ่าน 187) 16 ส.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือน กรกฎาคม 2563 (อ่าน 329) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวัดมโนรม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 311) 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดมโนรม มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันเปิดภาคเรียน (อ่าน 309) 12 มิ.ย. 63