โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสัญชัย ฉลาดคิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา