โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

นางสาวกัญญ์ภา อุดทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมณเฑียร เสือตาด
พนักงานบริการ

นายวิชัย โอโลรัมย์
พนักงานบริการ