ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสัญชัย ฉลาดคิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2014
ปรับปรุง 29/03/2021
สถิติผู้เข้าชม 734113
Page Views 986566
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
2 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038)241509
3 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038-170559
4 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038-116010
5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
6 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
7 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
9 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
10 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
14 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
15 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
17 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
18 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
20 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
21 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง 0-3824-0870
22 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
23 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง 0 3823 6610
24 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
25 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง 038241493
26 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
27 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง
28 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 038412118
29 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
30 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
31 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 038-412281
33 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
34 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
36 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
37 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
38 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง 038702388
39 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง 038170771
40 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง 038-119189
41 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 038-343552
42 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
43 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
44 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง 038-059465
45 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
46 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038)237664 /084-3540672
47 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
48 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
49 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
50 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง 038-197157
52 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
53 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
54 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
55 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง
56 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง 0-3873-3459
57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
58 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา 038-494152
59 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา 038494702
60 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
61 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
62 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
63 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038)351450
64 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
65 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
66 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา 038-298018
67 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
68 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา
69 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา 087-617-9338
70 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
71 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา บางพระ ศรีราชา 038-341-466
72 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา 038-190041
73 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
76 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
77 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
78 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา 038480755
79 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักลูก บึง ศรีราชา 038-482507
80 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
81 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)480727
82 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา 0 -3818-2099
83 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
84 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
85 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
86 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา 038345273
87 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
88 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา 038345226 /082-9887375
89 โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา
90 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
91 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา 0-3831-1133
92 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
93 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
94 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
95 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
96 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา 038312161
97 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
98 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-762767
99 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
100 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
101 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
102 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
103 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
104 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
105 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
106 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
108 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
109 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา 08-9165-3043
111 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
112 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา 0-3829-0060
113 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
114 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
115 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา 0645950376
116 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ
117 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-3823-7058
118 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
119 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
121 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 0817622893
122 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
123 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
124 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
125 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 038736520
126 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038)722228
128 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
129 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
130 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
131 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
132 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
133 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
134 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
135 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
136 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ 038435135
137 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ
138 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
139 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
140 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
141 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
143 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง